Posiadasz lub zamierzasz nabyć auto? Pamiętaj, że masz OBOWIĄZEK ubezpieczyć się w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych. Przepis ten zawarty jest w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 roku. Ten sam dokument reguluje również obowiązek ubezpieczenia budynków i OC dla rolników. Natomiast minister Finansów rozporządzeniami nałożył obowiązek ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla poszczególnych grup zawodowych (np. adwokatów, zarządców nieruchomości itp.)
 
Wśród ubezpieczeń obowiązkowych wymienia się min.:
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe.