To najpopularniejszy i najczęściej zawierany rodzaj ubezpieczenia. Ma za zadanie Zabezpieczyć właściciela pojazdu, kierowcę, sprawcę i poszkodowanego przed skutkami wypadków drogowych.

Ubezpieczenia te dają ochronę a tym samym możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku szkód majątkowych (zniszczenie pojazdu, zniszczenie mienia przez pojazd) jak również umożliwiają otrzymanie zadośćuczynienia w tytułu szkody na osobie spowodowanej wypadkiem z udziałem pojazdów mechanicznych.

Jeśli właśnie zakupiłeś nowe auto lub w najbliższym czasie planujesz zawrzeć (przedłużyć) polisę w ramach któregoś z niżej wymienionych ubezpieczeń:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Ubezpieczenie autocasco dla klienta korporacyjnego, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz indywidualnego,
  • Ubezpieczenia Assistance,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max),
  • Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych,
  • Ubezpieczenie Minicasco,
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)