„Cała rzecz w tym, by mieć trochę WZGLĘDÓW i TROSKI  o  INNYCH.”

„Mały poradnik Kubusia Puchatka”
[Inspiracja A.A. Milne]

 

Współpracuję z firmami i z klientami indywidualnymi.

Etapy współpracy z firmą Broker Albion Mariola Biernacka przebiegają wg schematu:

 

1. Spotkanie wstępne

 

2. Udzielenie pełnomocnictwa firmie Broker Albion Mariola Biernacka

    (pełnomocnictwo stanowi podstawę do realizacji współpracy i uzyskania ofert od Towarzystw Ubezpieczeniowych)

 

3. Analiza ryzyka i opracowanie programu ubezpieczeniowego.

 

4. Opracowanie zapytania ofertowego

 

5. Negocjacje z ubezpieczycielami

 

6. Wybór ubezpieczyciela

 

7. Rekomendacja

 

8. Zawarcie umowy ubezpieczenia

 

9. Wdrożenie programu oraz czynności administracyjne

 

10. Nadzorowanie procesu likwidacji szkód

 

Ponadto jako prawnik prowadzę działalność w zakresie dochodzenia odszkodowań:

– sprawy do 10 lat wstecz;
– zgłaszanie szkód w Towarzystwach Ubezpieczeniowych;
– pisanie pozwów do sądu;
– przygotowywanie umów.