Prowadzisz biznes, w którym obracasz dużymi kwotami, nie zawsze jednak dysponujesz takim zabezpieczeniem w gotówce, dlatego aby nie tracić zleceń potrzebujesz gwarancji finansowych. Czy wiesz, gdzie szukać i jak najszybciej przejść proces formalności? Zależy Ci na czasie swoim i swoich Klientów? Czy wiesz na co zwrócić uwagę poszukując odpowiedniej gwarancji?

W grupie ubezpieczeń finansowych znajdują się min. :

 • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetów TIR,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,
 • Ubezpieczenie zagranicznego i krajowego kredytu kupieckiego,
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty należności z tytułu wykorzystania kart UTA.