Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę. Wykupując ubezpieczenie masz możliwość uzyskania świadczenia jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poddasz się operacji chirurgicznej, czy będziesz przebywać w szpitalu.

Możesz ubezpieczyć się indywidualnie, albo przystąpić do ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy, a gdy zmienisz miejsce pracy – będziesz mógł je nadal indywidualnie kontynuować.

Zabezpieczyć przyszłość swoją lub swoich dzieci możesz także nabywając np. ubezpieczenie kapitałowe czy z funduszem inwestycyjnym.

Ubezpieczenia na życie dzielą sie na dwie podstawowe grupy:

Ubezpieczenia indywidualne,
Ubezpieczenia grupowe.