Ubezpieczenia te pozwalają zabezpieczyć składniki majątku osobistego, rodzinnego, firmowego czy gospodarstw rolnych na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Pierwszym powodem do ubezpieczenia się w tym zakresie są gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe.  Drugim nieprzewidywalne i nieplanowane zdarzenia. A jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, zaliczasz się do średnich przedsiębiorstw lub zarządzasz korporacją…? Zadbaj o kompleksową ochronę majątku swojej firmy od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych . Pamiętaj, że polisa może obejmować także ewentualną stratę finansową.

 

Do tej grupy ubezpieczeń należą:

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenie domów mieszkalnych, letniskowych oraz mienia ruchomego,
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • Ubezpieczenie maszyn,
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych,
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn,
 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych,
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń,
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii,
 • Ubezpieczenia lotnicze,
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych,
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenie ładunków podczas transportu krajowego o międzynarodowego,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych.