Wśród ubezpieczeń OC wyróżniamy dobrowolne i obowiązkowe Te z drugiej grupy są bardziej popularne. Najczęściej spotykasz się z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli jesteś rolnikiem lub należysz do określonej grupy zawodowej, masz również obowiązek ubezpieczyć się w tym zakresie. Możesz też wykupić OC w życiu prywatnym lub OC działalności gospodarczej. Zobacz jaki masz szeroki wachlarz możliwości…

 

Wybierz najlepszą możliwą ochronę, ponieważ wbrew powszechnej opinii, ubezpieczenie OC jest również dla Ciebie i Twojej rodziny.  W tej grupie ubezpieczeń znajdują się między innymi:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia dla korporacyjnego, małego i średniego przedsiębiorcy oraz klienta indywidualnego,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej,
 • Ubezpieczenie OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.